logo

View all jobs

ScrumMaster heltid

Sundsvall, Västernorrland
Söker för kunds räkning en ScrumMaster med intresse enligt uppdragsbeskrivning nedan:

Uppdraget avser en ScrumMaster som ska fungera som ett eller flera teams coach och aktivt hjälpa teamet att undanröja hinder, förbättra sitt arbetssätt och sin produktivitet. Rollen inkluderar även att facillitera och vägleda i scrumaktiviteter.
 
ScrumMaster fungerar även som ett stöd till produktägare (i projekt och förvaltning), leveransteamsansvariga och projektledare genom att:
 
• Hitta tekniker för effektiv och värdedriven hantering av behovslistor
• Definiera arbetssätt som ger tydliga och görbara behov inför teamets sprintplaneringar
• Utarbeta former för återrapportering av teamets progress
• Facillitera och vägleda i scrumaktiviteter
• Verka för helhetsperspektiv genom att skapa och förbättra samarbetsformer mellan det egna teamet, projekt och andra team
 
I uppdraget ingår även andra arbetsuppgifter såsom krav, test och kapacitetsplanering av resurser i teamet.

12 månader med möjlighet till förlängning.

Krav:
Mycket stor erfarenhet av Agilt arbetssätt
Stor erfarenhet av att arbeta i rollen som Scrum master
Mycket stor förmåga att samarbeta
Mycket stor förmåga att vara självgående
Stor förmåga att vara drivande
Stor förmåga att kommunicera i tal och skrift

Utöver CV skall separat beskrivning av punkterna ovan lämnas in, gäller även bör-kraven nedan.
 
1.1 Erfarenhet av kravarbete enligt Agila metoder 50
1.2 Erfarenhet av arbete med systemtest 30
2.1 Kunskap om testautomatisering 20
 
Blir du utvald skall du vara tillgänglig för intervju hos kund enligt nedan:
Anbudsgivaren ska erbjuda en konsult som under normala förutsättningar är tillgänglig för intervju vid ett tillfälle 08.30 – 12.00 samt 13.00 – 16.30 den 2017-10-24--2017-10-25.  

Bilägg CV i word-format samt 2 referenser med fullständiga kontaktuppgifter vid ansökan till denna tjänst. Sista dag att inkomma med ansökan är den 18 oktober.
Powered by