logo

View all jobs

Castra i Göteborg söker Projektledare för uppdrag hos kund

Göteborg, Göteborg
Vi söker projektledare inom HR, finans och IT till vår kund i Göteborg.
 

Vem är du?
·         Du är en projektledare, med minst 5 års erfarenhet
·         Du är kommunikativ, kvalitetsmedveten, resultatorienterad och diplomatisk.
·         Du har lätt för att förstå och kommunicera med alla typer av intressenter inom projektets ramar.
·         Du är van att kartlägga verksamhetens behov genom att utföra intervjuer, workshops och fältstudier m.m.
·         Du är väl förtrogen med att planera, leda och genomföra seminarier/workshops
·         Du har lätt för att sätta dig in och förstå verksamheten.
·         Du tar ansvar och förmedlar till övriga projekt-/teammedlemmar.
·         Du kan jobba i korsfunktionella team med agil utvecklingsmetodik.
·         Du är en stark kommunikatör både på svenska och engelska.
 
Din Roll:
·         Du har erfarenhet av process- och begreppsmodellering
·         Du är väl införstådd i teknisk kravhantering av IT-system
·         Du har praktisk erfarenhet av programutveckling
·         Som projektledare är du väl förtrogen med att arbeta med parametrar som tid, kost, resurs och risk.
·         Du är van att dokumentera och driver dina projekt med någon av de större projektprinciperna som t.ex. IPMA, IS-GDP4IT, PROPS el. RUP.
·         Du har en vana att använda något av vanligaste projektstyrningsverktygen som t.ex. MS Project eller liknande.
·         Utöver detta har du ett intresse för gruppdynamikens utmaningar
 
Bra om du har eller kan:
·         Acceptanstestdriven utveckling (ATDD)
·         Erfarenhet av offentlig verksamhet
·         Erfarenhet av automotivindustrin
·         Projektmodeller IPMA eller PMI,
 
Kontaktperson
Maycel Isaac
Maycel.isaac@castra.se
0760455589

 
Powered by