logo

View all jobs

Projekteringssamordnare anläggningsprojekt

Göteborg, Västra Götaland
Competenca söker för kunds räkning en Projekteringssamordnare med erfarenhet från anläggningsprojekt.

Som Projekteringssamordnare kommer du bl a  ansvara för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att i samverkan med entreprenörer stödja entreprenörers projektering för att uppnå optimala lösningar inför bygg- och förvaltningsskedet, bevaka att kundens krav inarbetas i projekteringen mm. I vissa projekt tillsätts en samverkansorganisation mellan entreprenör och konsult i vilken du kan komma att vara medlem i.
Vi söker dig med god erfarenhet som projekteringsledare, du har en utpräglad organisations- samt samarbetsförmåga, vana av att bevaka och kontrollera relevanta myndighetshandlingar så som tex bygglov, erfarenhet av avvikelsehanteing mm . Du har som lägst kompetens enligt följande:

1. Eftergymnasial byggteknisk utbildning eller annan kombination av utbildning och er-farenhet som bedöms likvärdig.
2. Minst 5 års arbetslivserfarenhet som uppdragsledare för projekteringsuppdrag

Meriterande: multidisciplinär kompetens inom projektering med särskild betoning på konstruktioner, installationer och schakter i komplexa anläggningsprojekt

Svara med CV på svenska - referenser och exempel på tidigare projekt kan komma att efterfrågas.
Powered by