logo

View all jobs

Castra söker en Linux IT-tekniker för kunds räkning

Sundsvall, Sweden
IT-Tekniker Linux

Erfarenhet :
- Linux mer  än 5 år erfarenhet.
- Storskalig driftmiljö mer 5000 anställda.
- Vektyg OP5 1 år.
- ITIL ramverktyg 3 år erfarenhet minst.
- NetApps lagringslösning mer än 1 år erfarenhet.
- Verktyget Quest  mer än 1 år erfarenhet.
- Verktyget XClarity mer än 1 år erfarenhet.
- VMware vSphere mer än 3 år erfarenhet.
 
 Beskrivning:
En datacentertekniker inom område server, jobbar med drift och förbättringsaktiviteter kopplade till våra servrar. Arbetet innefattar teknisk hantering (analys, planering, utförande/åtgärd, installation, konfiguration, support, felsökning och problemlösning, uppföljning, dokumentering, rapportering) av datacentermiljön, i detta fall sådant som
Serverutrustning,•Operativsystem och •Virtualiseringsprogramvara.
 
Som Datacentertekniker är man involverad i den operativa driftverksamheten som styrs av ITIL- processerna incidenthantering, problemhantering, ändringshantering, installation och konfiguration samt prestanda- och kapacitetshantering.
Uppdraget innefattar mycket samarbete med övriga resurser inom området, främst lagring, backup och datakommunikation.

Kontakt:
Helena-Maria Hedberg
helena-maria@competenca.se
0763-987054
 
Powered by