logo

View all jobs

Castra söker en Windows IT-tekniker för kunds räkning

Sundsvall, Sweden
IT-Tekniker Windows
Start 2018-01-01
Slut 2018-12-31
Ort Sundsvall
 
Erfarenhet : 
- Windows server 2008 och 2012 mer än 3 år erfarenhet.
- ITIL ramverktyg 3 år erfarenhet minst.
- VMware vSphere mer än 3 år erfarenhet.
-  Windows failover cluster mer än 2 år erfarenhet.
-  Windows server och VMware vSphere i storskalig           driftmiljö (mer än 5000 anställda).
-  Tivoli Storage Manager server mer än 3 år erfarenhet.
-  Tivoli Storage Manager klienthantering mer än 3 år erfarenhet.
-  Powershell scriptning mot AD och vSpher mer än 3 erfarenhet.
 
 Beskrivning
En datacentertekniker inom område server, jobbar med drift och förbättringsaktiviteter kopplade till våra servrar. Arbetet innefattar teknisk hantering (analys, planering, utförande/åtgärd, installation, konfiguration, support, felsökning och problemlösning, uppföljning, dokumentering, rapportering) av datacentermiljön, i detta fall sådant som
Serverutrustning
•Operativsystem
•Virtualiseringsprogramvara
Som Datacentertekniker är man involverad i den operativa driftverksamheten som styrs av ITIL- processerna incidenthantering, problemhantering, ändringshantering, installation och konfiguration samt prestanda- och kapacitetshantering. 
Uppdraget innefattar mycket samarbete med övriga resurser inom området, främst lagring, backup och datakommunikation.

Kontakt:
Helena-Maria Hedberg
helena-maria@competenca.se
0763-987054

 
Powered by