logo

View all jobs

Teknisk testare - 3 tjänster

Sundsvall, Västernorrland
Vår kund har behov av att stärka kompetensen med tekniska testare specialiserade på automatiserad test och tester mot icke funktionella krav. Detta för att kunna möta behovet från kundens arbete med verksamhetsdriven systemförnyelse (VSF).
 
Uppdraget innebär att arbeta med tekniska tester, felsökning och analys i komplexa produktionslika testmiljöer, utveckla automatiserade tester samt tester mot ickefunktionella krav. Uppdraget innebär också att praktisk arbeta med framtagande av testfall och underhåll av testdata tillsammans med andra testare.
 
Uppdragen kommer även att innebära kompetensöverföring kundens personal.

Din erfarenhet:
  • ha arbetat som tekniska testare med felsökning och analys i komplexa produktionslika testmiljöer minst 3 år under de senaste 5 åren,
  • ha erfarenhet av testautomatisering,
  • ha erfarenhet av prestanda- och kapacitetstester,
  • ha arbetat som systemutvecklare i minst 5 år,
  • kunna tala och skriva flytande svenska.
  • bör ha certifiering inom Java/JEE.
  • erfarenhet av test och felsökning i komplexa testmiljöer där IBM-BPM är meriterande
Som person ser vi gärna att du har god social kompetens, ha en önskan om att vara med och bidra till vår verksamhet och målsättningen att alltid vilja leverera lite mer än kunden förväntar sig.

Svar med CV i wordformat samt 2 referenser med fullständiga kontaktuppgifter senast den 26 november. Urval sker löpande men vi kommer behålla dina uppgifter då vi har stor efterfrågan på denna kompetens just nu. 
 
Powered by