logo

View all jobs

Castra söker Senior riskhanterare inom Medtech

Göteborg, Sweden
Arbetsbeskrivning:
Som Risk Management Leader kommer du att ha en nyckelroll i ett tvärfunktionellt team för utveckling av medicinsk utrustning. Du kommer ansvara för riskhanteringen I gruppen vilket innefattar bl.a. leda och fördela riskhantering, göra riskutvärderingar. Riskhanteringen görs i nära samarbete med både interna och externa intressenter.  
  
Typiska arbetsmoment:
 • Planera arbetet med riskhanteringen
 • Riskutvärderingar
 • Leda och genomföra riskutvärderingar eller andra övningar kopplade till riskhantering
 • Analysera effektiviteten av riskhanteringsarbetet
 • Ta fram riskhanteringsdokument enligt ISO 14971 och andra interna rutiner
 
Erfarenhetskrav:
 • 5+ år från medtech
 • Bra kännedom om ISO 13485 och FDA 21 CFR 820
 • Mycket god erfarenhet inom riskhantering
 • Bra kännedom om ISO 14971
 • Bra ledarskapsförmåga
 • Bra förmåga att kommunicera
 
Castra koncernen:
 
Castra är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar och ägs av personalen. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Linköping och Sundsvall.
Castra har idag ett antal direktkunder inom den privata sektorn och ramavtal inom offentlig sektor.
 
Castra är ett konsultföretag som erbjuder erfarna konsulter inom IT, Industri och verksamhetsutveckling. Våra konsulter är experter på att strategiskt planera, leda och genomföra utveckling av IT som stöd för verksamheten.

För oss på Castra är du som konsult vår mest värdefulla resurs. Vi tror på att skapa riktigt goda förutsättningar för dig, så att du kan göra ett riktigt bra jobb. Vi tror att du vill ha möjlighet att själv styra över din tid, lön och din utveckling. Vi erbjuder dig bra valmöjligheter och intressanta uppdrag, så att du kan jobba med det du tycker är roligast, på det sätt som passar dig. Du erbjuds möjlighet till delägarskap och blir en nyckelspelare i vår organisation.

Kontaktperson på Castra
Ola Andersson
ola.andersson@castra.se
Tel: 0725–227911

 
Powered by