logo

View all jobs

Organisationsutvecklare/Verksamhetsutvecklare sökes - rekrytering

Göteborg, Västra Götaland
Competenca söker för kunds räkning konsulter inom verksamhetsutveckling/organisationsutveckling - dels för rekrytering men också för andra typer av samarbeten.

Som grund skall du som konsult ha arbetat minst 10 år inom området och ha erfarenhet både från offentlig och privat sektor. Du bör vara resbar för kortar uppdrag inom landet. Du ska ha vana av att leda uppdrag /leda projekt inom de olika områdena.

Inom området organisations-verksamhetsutveckling bör du ha erfarenhet inom något/några av följande områden:
 • Omvärlds- och/eller verksamhetsanalyser
 • Utveckling, framtagande eller införande av strategier
 • utveckling av affärsmässighet och serivcemannaskap med målsättning att öka effektivitet och kundvärde
 • Utveckla och etablera nya processer
 • Omstrukturering och omorganisation
Inom området förändringsledning bör du ha erfarenhet inom något/några av följande områden:
 • Utveckling av modeller för genomförande/implementantationer av förändringar
 • utveckla metoder för att främja ett positivt förädningsklinmat
 • genomförande av beslutade verksamhetsförändringar, omorganisationer mm
 • erfarenhet av värdegrundsarbete och kulturanalyser
Inom området styrning och uppföljning bör du ha erfarenhet inom något/några av följande områden:
 • målstryrning
 • verksamhetsutveckling
 • framtagning av nyckeltal och modeller för uppföljning och analys
 • erfarenhet att arbeta med högsta ledningen så väl som lägre nivåer inom en organsiation
Urval sker löpande .

Ansök med CV samt 2 referenser med kompletta kontaktuppgifter.
Powered by