logo

View all jobs

Business analyst sökes

Göteborg, Sweden
we are now looking for a Senior Business Analyst with previous experience from the logistics area, customs knowledge is a benefit. 

The person will have a big influence on the to-be process and IT-solution. 

The main task will be:
• Take part in the scoping the project 
• Drive business analysis work 
• Plan, drive and document workshops with stakeholders from different business areas 
• Process and information modelling, both as-is and to-be 
• Analyse data-flows between exiting system solution 
• Stakeholder management 
• High-level design of solution from a business process, information and system perspective 

Required primary skills:
• Senior Business Analyst, with experiences from complex businesses and complex IT-system environments 
• Excellent knowledge in process and information modelling 
• Excellent people skills and stakeholder management 
• Excellent skills in communication, both speech and writing 

Preferred additional skills:
• Good knowledge of system integration principals 
• Good knowledge of requirements modelling and documentation 
• Good knowledge of process modelling in Visio 

Required Personal Qualifications:
• Self-motivated with strong driving force 
• Structured as well as open minded and flexible 
• Customer focused - ability to deal with customers in a professional manner and to deliver in time with high quality 
• A can-do attitude 
• Cultural and diversity awareness 

Required Education:
• University degree in relevant field 
• Relevant certification(s)

Om oss:
Castra är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar och ägs av personalen. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Linköping och Sundsvall.
Castra har idag ett antal direktkunder inom den privata sektorn och ramavtal inom offentlig sektor.
Castra är ett konsultföretag som erbjuder erfarna konsulter inom IT, Industri och verksamhetsutveckling. Våra konsulter är experter på att strategiskt planera, leda och genomföra utveckling av IT som stöd för verksamheten.
För oss på Castra är du som konsult vår mest värdefulla resurs. Vi tror på att skapa riktigt goda förutsättningar för dig, så att du kan göra ett riktigt bra jobb. Vi tror att du vill ha möjlighet att själv styra över din tid, lön och din utveckling. Vi erbjuder dig bra valmöjligheter och intressanta uppdrag, så att du kan jobba med det du tycker är roligast, på det sätt som passar dig. Du erbjuds möjlighet till delägarskap och blir en nyckelspelare i vår organisation.
 
Kontaktuppgifter:
Maycel Isaac
Maycel.isaac@castra.se
Tel.nr: 0760-455589
 
Powered by