logo

View all jobs

Application Developer/Tester

Göteborg, Sweden
Castra are looking for an Application Developer/Tester.
 
Description:
 
The resource we are looking for will work within a IT development team. This team is an agile, delivery focused group doing custom development and service delivery as well as taking on research/investigative tasks and proof of concept development. The team acts as a shared development pool with several internal projects and business stakeholders placing requirements on it. The team also acts as a maintenance and resolver team. Work is organized in sprints and the Scrum method is followed.
 
We are looking for someone who is delivery focused, pro-active and able to work under unclear or rapidly changing conditions.
 
Requirements:
 
Primary Skills Required:
• More than 1 years of experience as Java developer, preferably within IT or automotive business
• Web development Javascript, jQuery, HTML
• Experience of GUI design and testing
• Experience with relevant version control, build & deploy tooling – Git, Maven, Jenkins
• Experience with relevant products - SQL Server, WebSphere 8
• Experience with test driven development and test automation
• Experience and understanding in development methodology principles (e.g. Scrum, Lean, Kanban)
 
Additional Skills Preferred:
• Experience with JEE technology full stack
• Experience with code coverage and other code metrics tooling
• Integration technolgies. JMS/MQ, WebServices, ReST, AMQP, MQTT
• Clean coding practices
• Experience from vehicle telematics, infotainment and/or active safety domains
• Cloud and virtualization experience
• Information modelling and architecture
 
Personal qualities:
• Good communication skills and good collaboration ability within development teams and with project stakeholders
• Good analytical and contextualization skills to see the big picture
• Comfortable working with other skilled professionals in project teams towards common goals
• Flexible and adaptable: the ability to accept, promote and drive change and implementation
• Self-directed and organized: has a structured and analytical way of taking on tasks and performing on a daily basis in a result-oriented way
 
 
Om Castra:
Castra är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar och ägs av personalen. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Linköping och Sundsvall. Castra har idag ett antal direktkunder inom den privata sektorn och ramavtal inom offentlig sektor. Castra är ett konsultföretag som erbjuder erfarna konsulter inom IT, Industri och verksamhetsutveckling. Våra konsulter är experter på att strategiskt planera, leda och genomföra utveckling av IT som stöd för verksamheten. För oss på Castra är du som konsult vår mest värdefulla resurs. Vi tror på att skapa riktigt goda förutsättningar för dig, så att du kan göra ett riktigt bra jobb. Vi tror att du vill ha möjlighet att själv styra över din tid, lön och din utveckling. Vi erbjuder dig bra valmöjligheter och intressanta uppdrag, så att du kan jobba med det du tycker är roligast, på det sätt som passar dig. Du erbjuds möjlighet till delägarskap och blir en nyckelspelare i vår organisation.
 
Kontaktperson I Castra:
Gert Ryberg
Gert.ryberg@castra.se

 
Powered by