logo

View all jobs

Castra i Göteborg söker mer erfarna Projektledare

Göteborg, Sweden
Brinner du för att arbeta som projektledare och bestämma över din egen tid?
Då kanske du passar in vårt team
 
Vem är du?
 • Du är en projektledare, med minst 5 års erfarenhet
 • Du är kommunikativ, kvalitetsmedveten, resultatorienterad och diplomatisk.
 • Du har lätt för att förstå och kommunicera med alla typer av intressenter inom projektets ramar.
 • Du är van att kartlägga verksamhetens behov genom att utföra intervjuer, workshops och fältstudier m.m.
 • Du är väl förtrogen med att planera, leda och genomföra seminarier/workshops
 • Du har lätt för att sätta dig in och förstå verksamheten.
 • Du tar ansvar och förmedlar till övriga projekt-/teammedlemmar.
 • Du kan jobba i korsfunktionella team med agil utvecklingsmetodik.
 • Du är en stark kommunikatör både på svenska och engelska.
 
Din Roll:
 • Du har erfarenhet av process- och begreppsmodellering
 • Du är väl införstådd i teknisk kravhantering av IT-system
 • Du har praktisk erfarenhet av programutveckling
 • Som projektledare är du väl förtrogen med att arbeta med parametrar som tid, kost, resurs och risk.
 • Du är van att dokumentera och driver dina projekt med någon av de större projektprinciperna som t.ex. IPMA, IS-GDP4IT, PROPS el. RUP.
 • Du har en vana att använda något av vanligaste projektstyrningsverktygen som t.ex. MS Project eller liknande.
 • Utöver detta har du ett intresse för gruppdynamikens utmaningar
 
Bra om du har eller kan:
 • Acceptanstestdriven utveckling (ATDD)
 • Erfarenhet av offentlig verksamhet
 • Erfarenhet av automotivindustrin
 • Projektmodeller IPMA eller PMI,
 
Om Castra:
Castra är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar och ägs av personalen. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Linköping och Sundsvall. Castra har idag ett antal direktkunder inom den privata sektorn och ramavtal inom offentlig sektor. Castra är ett konsultföretag som erbjuder erfarna konsulter inom IT, Industri och verksamhetsutveckling. Våra konsulter är experter på att strategiskt planera, leda och genomföra utveckling av IT som stöd för verksamheten. För oss på Castra är du som konsult vår mest värdefulla resurs. Vi tror på att skapa riktigt goda förutsättningar för dig, så att du kan göra ett riktigt bra jobb. Vi tror att du vill ha möjlighet att själv styra över din tid, lön och din utveckling. Vi erbjuder dig bra valmöjligheter och intressanta uppdrag, så att du kan jobba med det du tycker är roligast, på det sätt som passar dig. Du erbjuds möjlighet till delägarskap och blir en nyckelspelare i vår organisation.

Kontaktperson på Castra:
Maycel Isaac
maycel.isaac@castra.se
 
Powered by