logo

View all jobs

Javautvecklare som vill utvecklas sökes till Östergötland

Linköping/Norrköping, Sweden
Är du en erfaren Javautvecklare så kommer du att stormtrivas. Du kommer att få arbeta med de senaste teknikerna inom Java. Genom hårt arbete har vi på Castra många ramavtalskunder och på så sätt kan vi matcha dina intressen gällande bransch, teknik och var du bor . Vi har en stor variation i våra projekt och hur du vill utvecklas internt är upp till dig.
Att jobba som på Castra innebär:
 • Långa uppdrag
 • Möjligheten att bli delägare och därmed påverka företagets affärsplan, utbildningsinsatser mm
 • Du får en mer transparent lönemodell där man får ta del av större andel av timtaxan = vilket bland annat skapar större frihet
Uppdraget:
 
Konsulterna som efterfrågas just nu behöver kompetens för design och utveckling av it- system utifrån 
verksamhetens krav. Vi arbetar alltid i team där vi hjälper varandra att ta fram de bästa lösningarna, så
konsulterna behöver vara intresserade av att kontinuerligt diskutera och utvärdera sina egna och andras 
idéer och problem. Konsulterna implementerar valda tekniska lösningar av ett system som svarar upp 
mot ställda krav samt att valda lösningar ansluter sig till val av systemarkitektur. De tar personligt 
ansvar för kvaliteten i vald teknisk lösning. 

Kompetenskrav 
 • 3 års arbetslivserfarenhet som systemutvecklare. 
 • 3 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling i JEE. 
 • 3 års arbetslivserfarenhet av applikationsserver i JEE. 
 • 3 års arbetslivserfarenhet av SQL. 
 • 3 års arbetslivserfarenhet av JUnit. 
 • 3 års arbetslivserfarenhet SVN eller GIT. 
 
Om dig:
 • Du är en Javautvecklare med minst 3 års erfarenhet
 • Kan du arbeta i tvärfunktionella utvecklingsteam i enlighet med en agil utvecklingsmetodik?
 • Du är en stark kommunikatör både på svenska och engelska
 
Om oss:
 
Castra är ett entreprenörsdrivet företag med korta beslutsvägar och ägs av personalen. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Linköping och Sundsvall.
 
Castra har idag ett antal direktkunder inom den privata sektorn och ramavtal inom offentlig sektor.
 
Castra är ett konsultföretag som erbjuder erfarna konsulter inom IT, Industri och verksamhetsutveckling. För oss på Castra är du som konsult vår mest värdefulla resurs. Vi tror på att skapa riktigt goda förutsättningar för dig, så att du kan göra ett riktigt bra jobb. Vi tror att du vill ha möjlighet att själv styra över din tid, lön och din utveckling. Vi erbjuder dig bra valmöjligheter och intressanta uppdrag, så att du kan jobba med det du tycker är roligast, på det sätt som passar dig. Du erbjuds möjlighet till delägarskap och blir en nyckelspelare i vår organisation.
 
Er kontakt på Castra:
Mikael Fjellström
mikael.fjellstrom@castra.se
0700-449345
Powered by