View all jobs

3 tjänster relaterade till HP Business

Örebro/Arboga, Närke · Information Technology
Söker 3 duktiga konsulter till roliga långa uppdrag i Örebro/Arboga trakten.

Uppdragen löper över 24 månader med option på förläning.
Roller: IT Business Service Manager, Asset Manager eller Service Manager.
+4 års erfarenhet av HP Business olika moduler, installation, konfiguration och implementation, MS Windows 2008, Omvärdsbevakning mm
+5 år HP Asset manager olika moduler, Visual Basic , Crystal reports. TomCat, MS Windows 2008 mm
+ 5 år HPSM olika moduler, teknisk implementation, Java script samt RAD, Transcat SQL Microsoft IIS 7,5, TomCat , MS SQL mm
Mer information ges till ev kandidat direkt.
Frågor eller intresseanmälan görs till 
helena-maria.hedberg@castra.se OSA senast 12 maj 2017
I första hand gäller detta anställning men andra lösningar kan diskuteras.
Powered by