View all jobs

Korttidsuppdrag som bredbandstrateg för Strängnäs kommun

Strängnäs, Sweden
BESKRIVNING AV UPPDRAGET
Strängnäs Kommun går just nu mot en spännande framtid där de söker en bredbandstrateg med chans till förlängning. Uppdraget går ut på att tillsammans med kommunens digitalstrateg fortsätta kommunens bredbandssatsning.
Inga ersättningar för resor, restid, övernattning och traktamente utgår.

I uppdraget ingår bl.a. följande aktiviteter:
 • Dialog och samverkan med strategiska digitaliseringsprojekt i kommunen
 
 • Föra en löpande konstruktiv dialog med de aktörer som gör investeringar i bredbandsinfrastruktur i kommunen
 
 • Dokumentera i och arbeta med den kommunala bredbandsstrategin
 
 • Ansvara för uppföljning av tillgången på fast och mobilt bredband i förhållande till ställda mål
För vidare information om uppdraget vänligen kontakta oss.
 
Krav på konsult
 • Kunna tala och skriva svenska språket flytande
 
 • Minst 10 års erfarenhet avseende uppdrag liknande det här aktuella uppdraget och erfarenhet utav projektledning
 
 • Kunskap om och erfarenhet av olika kommunala, regionala, nationella och europeiska agendor avseende bredband
 
 • Kunskap om och erfarenhet av arbete med både fast och mobilt bredband
 
 • Väl utbyggt nätverk inom olika kommunala, regionala och nationella aktörer på bredbandsområdet
 
 • Väl utbyggt nätverk vad avser operatörer och övriga intressenter på bredbandsområdet
 
 • En för området adekvat högskoleutbildning eller liknande utbildning.
 
 • Erfarenhet av att genomföra uppdrag som det aktuella inom kommunal och regional sektor, dvs. t.ex. erfarenhet av rapportskrivning och kommunala styrdokument samt förståelse för kommunala processer och organisationer
Om uppdraget
 • Startdatum
 • 2017-10-16
 • Slutdatum
 • 2017-12-31 + möjlighet till förlängning
 • Omfattning
 • 40 %
 • Ort
 • Strängnäs
 • Ansök senast
 • 2017-09-16
 
Bifoga
CV på svenska i word-format, pdf förkastas. 2 st referenser.

Pris
Ange timpris exklusive moms

Kontaktperson
poya@competenca.se
 
Powered by