logo

View all jobs

Castra söker en GDPR expert

Jönköping, Sweden
Castra är ett konsultföretag som erbjuder erfarna konsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Våra konsulter är experter på att strategiskt planera, leda och genomföra utveckling av IT som stöd för verksamheten. För oss på Castra är du som konsult vår mest värdefulla resurs. Vi tror på att skapa riktigt goda förutsättningar för dig, så att du kan göra ett riktigt bra jobb. Vi tror att du vill ha möjlighet att själv styra över din tid, lön och din utveckling. Vi erbjuder dig bra valmöjligheter och intressanta uppdrag, så att du kan jobba med det du tycker är roligast, på det sätt som passar dig.
Du erbjuds möjlighet till delägarskap och blir en nyckelspelare i vår organisation.

BESKRIVNING AV UPPDRAGET

Uppdraget innebär att bedriva en förstudie kring den nya EU-förordningen GDPR och hur denna påverkar vår kund. Nuvarande bedömning är att förstudien kommer att följas av ett genomförandeprojekt. Vad uppdraget handlar om är att se till att vår kund kan leva upp till de skyldigheter man har och säkra den enskildes rättigheter. Sedan kommer frågan om hur, det vill säga på vilket sätt. I mångt och mycket måste fokus vara ansvarskedjan och att stärka den. Det som är viktigt att fokusera på är risker (utifrån olika aspekter), identifiera ”gap” mellan nuläge och börläge och
identifiera åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla GDPR. Utifrån beskrivningarna kommer man att ta fram förslag till åtgärder, speciellt inriktade mot verksamheten. Åtgärderna bör vara så specificerade att de kan utgöra ett underlag och utgångspunkt för ett projektdirektiv.
 
Krav och erfarenhet
 
•Grundläggande kunskap om GDPR och erfarenhet från tidigare genomförd förstudie, genomförandeprojekt eller motsvarande arbete inom området.

•Erfarenhet av verksamhetsanalys och verksamhetsarkitektur

•Erfarenhet från att leda workshops

•Erfarenhet av att arbeta på myndighet eller liknande organisation.

•Erfarenhet av arbetsnedbrytning, tidsuppskattning samt resursplanering och uppföljning.

•Erfarenhet av agila arbetssätt.

•Viktiga personliga egenskaper är prestationsorienterad, samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och ett pragmatiskt förhållningssätt.

•Lång erfarenhet av utredning och projektledning av komplexa verksamhetsprojekt. 

•Erfarenhet av att rapportera till styrgrupp och ledningsgrupp i en större organisation.
 

 
Om uppdraget
  • Startdatum
  • 2017-10-09
  • Slutdatum
  • 2018-03-31 + Option till 2021-03-31
  • Omfattning
  • 50-100 %
  • Ort
  • Jönköping
  • Ansök senast
  • 2017-09-20
 
Bifoga:
CV på svenska i word-format, pdf förkastas. 2 st referenser.

Kontaktperson
Helena-Maria Hedberg
Powered by