logo

View all jobs

Castra söker en projektledare till Örebro kommun

Örebro, Sweden
BESKRIVNING AV UPPDRAGET

För att säkerställa kommunens effekthemtagning kommer projektet att bedrivas i två olika etapper:

I den första etappen genomförs en förstudie med bl a nuläges- och behovsanalys och utredning av krav på informationssäkerhet och arkitektur. Därefter utvärderas effektmålen med fokus på t ex kostnader, ekonomiska- och kvalitativa effekter. Och framtagen arkitekturbeskrivning granskas.

I den andra etappen sammanställs verksamhetens krav på IT-stödet inför upphandling, inköp och genomförande av beslutad lösning. I anslutning till genomförande ska projektet även tillse att en pilot kan driftsättas i en av kommunens förvaltningar. Piloten ska utvärderas efter viss tid och om utfallet är positivt ska lösningen utökas och appliceras på alla politiska nämnder i Örebro kommun.
För detta uppdrag söks en drivande och självgående projektledare med erfarenhet av komplexa IT-miljöer. Vi ser gärna projektledaren även har erfarenhet av verksamhetsanalys och kravanalys.

För vidare information om uppdraget, kontakta oss!
 
Konsult ska uppfylla nedanstående krav:  

Projektledare leder och ansvarar för ett i tid och omfattning avgränsat uppdrag.  
 I arbetet ingår bl a att:   - Utarbeta projektmål och tidplaner
 •    Bemanningsplanering   - Operativ ledning av projektets deltagare
 •    Uppföljning och rapportering 
 •    Fördelning och prioritering av resurser och arbete 
 •    Dialog med och samordning av beställare, användare och andra intressenter    
Krav på tjänsten
 • Konsulten ska de senaste två åren genomfört ett liknande uppdrag gällande omfattning i en komplex tjänsteproducerande organisation med minst 1000 anställda.
 
Om uppdraget
 • Startdatum
 • 2017-10-02
 • Slutdatum
 • 2018-10-31 + möjlighet till förlängning
 • Omfattning
 • 100 %
 • Ort
 • Örebro
 • Ansök senast
 • 2017-09-19
 
Bifoga:
CV på svenska i word-format, pdf förkastas. 2 st referenser.

Kontaktperson
helena-maria.hedberg@castra.se
0763 98 70 54

 
Powered by