logo

View all jobs

AKUT: En databaskonsult som ska arbete med framför allt MS SQL databaser

Göteborg, Sweden
Vi söker en databaskonsult som ska arbete med framför allt MS SQL databaser
 
- Ingripa och ta hand om incidenter, hantera serviceärenden (service requests), implementera förändringar (changes) och lösa problem (problem)
- Arbeta med stödsystem så som ticket system
- Löpande dokumentera sitt arbete
- Hantera databas för centrala system, systemet har 45 000 användare. Databasen hanterar ca 6 miljoner transaktioner per månad och är 3,6 TB stor.
 
Tekniska kunskaper
- Erfarenhet av att lösa incidenter och göra analyser i realtid
- Erfarenhet av backuper, återläsningar och modeller för datarecovery
- C#, .Net
- MVC
-
WCF
-
TFS för jobba agilt, version hantering.

Personliga egenskaper: social kompetens, kan arbeta i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö

Plats: Göteborg
Start: omgående
Längd: tillsvidare

Kontaktperson: 
Maycel Isaac
0760455589
Maycel.isaac@castra.se
Powered by