logo

View all jobs

Projektledare till offentlig sektor

Södertälje, Sweden
Beskrivning om uppdraget

Projektledning till projektledning/förändringsledning för utveckling av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma arbetssätt, processer och organisation.  Bland de effektmål som kund önskar att uppnå finns följande:

- En effektivare förvaltning

- Ännu bättre tillvaratagande på engagemanget hos kompetenta medarbetare

- En gemensam syn på projekt inklusive olika typer av projekt

- Tydligt definierade roller och ansvarsområden i projekt - Tydliga beställningar 

- Bättre styrning och slutresultat, inkl. ekonomi, i projekt

- Arbete med digitalisering av verksamhetenKravspecifikation:

- Konsult ska vara helt utan kopplingar till leverantörer och system samt får ej utveckla lösningar som marknadsförs och säljs på marknaden. En helt oberoende stämpel är av stor vikt.  

- Konsult ska ha erfarenhet från minst tre (3) genomförda geodatastrategi,

- Geodatahandlingsplaner- och/eller upphandlingsarbete avseende systemmiljö för geodata för kommuner under de senaste tre (3) åren.

- Konsult ska ha erfarenhet från minst tre (3) genomförda förändringsledningsuppdrag inom kommunal samhällsbyggnadsförvaltning under de senaste tre (3) åren.

 - Konsult ska ha mångårig erfarenhet, längre än tio (10) år från ledningsarbete i större organisation inom samhällsbyggnadsområdet.
  • Startdatum : 2017-10-16 
  • Slutdatum : 2018-07-30 + möjlighet till förlängning
  • Omfattning : 60 %
  • Ansök senast :  2017-10-10

Kontaktperson
Helena-Maria Hedberg
helena-maria.hedberg@castra.se

 
Powered by