logo

View all jobs

Castra söker en projektledare till offentlig sektor i Örebro

Örebro, Sweden
Beskrivning av uppdraget

Idag undertecknas alla kundens protokoll analogt – med hjälp av papper och penna – där ansvarig tjänsteman bokar ett möte för att  justera och skriva under protokollen. En digital möjlighet där e-legitimation istället används för att signera protokollen skulle medföra betydande effektiviseringsvinster för kunds interna administration.

Syftet är att skapa en fullt ut digitaliserad process som kan bidra till att förenkla, förnya och förbättra kundens interna administration och spara tid för kundens anställda
För att de ska få ut maximal nytta av e-signering är det viktigt att den nya tekniska lösningen kan fungera tillsammans med det redan befintliga IT-stödet. Vår kund har redan idag en väl utvecklad digital nämndprocess där alla har möjlighet till att digitalt ta del av nämndhandlingar via sin surfplatta. Önskvärt är därför att en lösning för e-signering kan integreras mot befintligt diarieföringssystem för nämnd- och ärendehantering (W3D3) och att den elektroniska signeringen kan utföras via en surfplatta

För detta uppdrag söks en drivande och självgående projektledare med erfarenhet av komplexa ITmiljöer.
 Vi ser gärna projektledaren även har erfarenhet av verksamhetsanalys och kravanalys.

Skall-krav

Projektledare leder och ansvarar för ett i tid och omfattning avgränsat uppdrag.  
 I arbetet ingår bl a att:   - 
 • Utarbeta projektmål och tidplaner 
 • Bemanningsplanering  
 • Operativ ledning av projektets deltagare  
 • Uppföljning och rapportering   
 • Fördelning och prioritering av resurser och arbete 
 • ​​Dialog med och samordning av beställare, användare och andra intressenter


 
 • Startdatum : 2017-10-16
 • Slutdatum : 2018-10-31
 • Omfattning : 100 %
 • Ort : Örebro
 • Ansök senast : 2017-10-07


Kontaktperson
helena-maria.hedberg@castra.se
Powered by