Utvecklare (Design & Utveckling)

Ort: Stockholm, Sweden
Skickad den: 08-02-2017
Beskrivning av uppdraget/projektet
Nyutveckling och förvaltning av webbaserade mötesplatser.
 
Följande ska utföras/levereras av äskad resurs
Design, programmering, enhetstestning, programtestning. Ev stöttning vid kravarbete samt vid system- och integrationstest.
 
Krav på erfarenhet
Erfaren fullstackutvecklare i .net/javascript.
 
Teknik/metod/verktyg
C# (WebAPI), Angular JS, Rest, Enhetstestning (nunit/karma/protractor). Meriterande är även java och databas/sql (oracle)
Git, Jenkins, Jira, Visual studio och IntelliJ
Agila metoder (scrum/kanban)
 
 
Start: asap
Slut:
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm
Kontaktperson: Maycel Isaac, 0760455589, Maycel.isaac@castra.se
 
or
this job portal is powered by CATS