Castra söker Systemutvecklare till offentlig sektor i Göteborg

Ort: Göteborg, Sweden
Skickad den: 14-03-2017
Beskrivning av uppdraget/projektet
Applikation med ett stort antal integrationer med system på olika tekniska
plattformar där de tekniska gränssnitten skiljer sig avsevärt åt. Applikationen, har en allt mer central roll som informationsresurs. Applikationen är i behov av refactoring och modernisering.
 
Arbetssättet bygger på de agila principerna; självorganisering kring arbetsuppgifter, testdriven approach och leveranser till slutanvändarna i små men frekventa portioner.
 
Dina arbetsuppgifter:
Delta i möten och workshops med kravställare
Driva arbete med integration gentemot anslutna verksamhetssystem
Delta i övergripande och detaljerad planering av projektet:
Krav- och aktivitetsnedbrytning
Estimat
Delta i / driva designmöten med övriga utvecklare
Delta i design av GUI och interaktion
Skriva och implementera BDD-scenarion
Implementera funktionalitet:
Frontend och backend (med tyngdpunkt på frontend)
Unittester
Enhets-, integrations-, system- och systemsambandstest
Driftsättningsaktiviteter
 
Kompetens - skallkrav
Aktuell konsult ska ha och vid förfrågan kunna uppvisa dokumenterad kompetens av:
Krav 1: 5 års erfarenhet av HTML + Javascript + CSS
Krav 2: 5 års erfarenhet av Java
Krav 3: 5 års erfarenhet av jUnit
Krav 4: 1 års erfarenhet av React eller Angular
 
Kompetens meriterande krav som utvärderas
Aktuell konsult bör ha och på förfrågan kunna styrka dokumenterad erfarenhet av
Krav 1: 1 års erfarenhet av jQuery
Krav 2: 2 års erfarenhet av JPA
Krav 3: 1 års erfarenhet av DWR
Krav 4: 1 års erfarenhet av JBehave
Krav 5: 1 års erfarenhet av JSF
 
Erfarenhet - skallkrav
Aktuell konsult ska ha och på förfrågan kunna styrka dokumenterad erfarenhet av:
Krav 1: Erfarenhet av att utveckla applikationer med rika användargränssnitt där stora mängder information presenteras.
Krav 2: Erfarenhet av att ta fram och arbeta strukturerat med interaktionsdesign i webbapplikationer
Krav 3: Erfarenhet av att utforma användbar presentation och navigation (UX)
Krav 4: Erfarenhet av integrationer 5 stycken system
Krav 5: Erfarenhet av att arbeta enligt agil metodik.
Krav 6: Erfarenhet av självorganisering och kollektivt ansvarstagande för produkt och leverans.
 
Erfarenhet meriterande krav som utvärderas.
Arbetsgivaren upplyser särskilt om att inga filer ska bifogas anbudet. Komplett svar ska ges i fritextfältet.
intill frågan. Eventuellt bifogade filer kommer inte att beaktas.
Krav 1: 2 års erfarenhet av Automatiserade GUI-tester med Selenium.
Krav 2: 5 års erfarenhet av TDD
Krav 3: 1 års erfarenhet av BDD
Krav 4: 2 års erfarenhet av JSF
 
Start: 1-maj
Slut:
Omfattning: 100%
Plats: Göteborg
Kontaktperson: Maycel Isaac, 0760455589, Maycel.isaac@castra.se
 
 
 
or
this job portal is powered by CATS