Castra söker konsult inom uppdrag för informationsmodellering

Ort: Stockholm, Huddinge, Sweden
Skickad den: 13-09-2017
BESKRIVNING AV UPPDRAGET

Under 2016 har det hos kund  genomförts ett informationsmodelleringsarbete av processerna ”överlämnande av relationshandling” samt ”belysning”, med stöd av en extern leverantör. Informationsmodelleringen har genomförts med IRM´s metod.  En slutlevererans som innehåller processkartor, objekts kartor, samt en lista på förslag på förändringsåtgärder har levererats. Det tidigare arbetet ska användas som underlag vid kommande moduleringsarbete.  Kund har ett stort behov av att informationsmodellera återstående driftsprocesser hos deras avdelning,

Följande ska levereras:

• Nuläge- och börlägesanalys av utvalda processer.

• Processkarta som tydlig visar flödet i varje process samt vilka relationer och samband processen har till kringliggande processer.

• Leverera en modell med beskrivning av vilka objekt med tillhörande attribut/nyckelvärde/metadata som processen hanterar. Modellen ska även visa i vilka databaser som data finns lagrad. Detta ska göras enligt IRMs metod och informationsmodell.

• Informationen ska presenteras i en grafisk modell så att kund på ett enkelt sätt kan se vilka typer av objekt som processen hanterar.

• Slutrapport kring tillvägagångssättet som användes samt metodbeskrivning

 Erfarenhet

Stor erfarenhet av metoden IRM. Konsult ska ha levererat uppdrag enligt IRM´s modell, samt ska ha modellerat gatudriftsprocesserna inom en kommun.  
 
Om uppdraget
  • Startdatum
  • 2017-10-01
  • Slutdatum
  • Ska vara klart kvartal 1, 2018
  • Omfattning
  • 100 %
  • Ort
  • Huddinge 
  • Ansök senast
  • 2017-09-18
 
Bifoga:
CV på svenska i word-format, pdf förkastas. 2 st referenser.

Kontaktperson
helena-maria.hedberg@castra.se
or
this job portal is powered by CATS